Scene og Kultur

Et særkende for Køge Ungdomsskole er det stærke engagement på det kulturelle felt. Undervisningen er gennemgående optaget af at skabe et stærkt afsæt for vækstlaget i området, dels ved at udstikke de kreative rammer for produktionerne, dels ved at sikre unikke venues for det kunstneriske output. Der fokuseres på høj kvalitet og tværkulturelle samarbejder

Et særkende for Køge Ungdomsskole er det stærke engagement på det kulturelle felt. Undervisningen er gennemgående optaget af at skabe et stærkt afsæt for vækstlaget i området, dels ved at udstikke de kreative rammer for produktionerne, dels ved at sikre unikke venues for det kunstneriske output. Der fokuseres på høj kvalitet og tværkulturelle samarbejder