Uddannelse og Sprog

Med sprogfagene tilbyder Ungdomsskolen dels sprog som ikke udbydes på alle skoler i kommunen, dels udvidede eller uddybende færdigheder indenfor folkeskolens kernefag. Hertil kommer tilbud kommer tilbud til unge med dansk som 2. sprog, samt flygtninge

Med sprogfagene tilbyder Ungdomsskolen dels sprog som ikke udbydes på alle skoler i kommunen, dels udvidede eller uddybende færdigheder indenfor folkeskolens kernefag. Hertil kommer tilbud kommer tilbud til unge med dansk som 2. sprog, samt flygtninge